Lịch sử phát triển công ty

Tháng 11/2007: Nhận Giấy phép đầu tư tại KCN VSIP 2 (6.700m2)

Tháng 01/2008: Mở Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tháng 04/2011: Hoàn tất xây dựng nhà máy

Tháng 07/2011  Bắt đầu sản xuất Chóa đèn

Tháng 08/2012: Nhận Chứng chỉ ISO 9001

Tháng 09/2013: Bắt đầu xuất khẩu qua Hàn Quốc

Tháng 01/2015: Cung cấp đèn LED (Ngoài trời)

Tháng 10/2015: Cung cấp đèn LED (Trong nhà)

Tháng 12/2015: Sản phẩm đã được lắp đặt cho khoảng 700 cửa hàng

Tháng 01/2016: Đạt được danh hiệu đối tác Bạc từ Nhà bán lẻ điện máy Số 1

Tháng 02/2016: Giới thiệu Tấm phản quang.

Tháng 12/2017: Đạt được danh hiệu đối tác Vàng  từ nhà bán lẻ điện máy Số 1

Tháng 12/2018: Doanh số bán hàng đạt 500.000 Chóa đèn âm trần tại Việt Nam

Tháng 05/2019: Lắp đặt sản phẩm tại 2.500 cửa hàng