Dịch Vụ

Thống kê truy cập

Đã truy cập:395336
Online:58

Chóa Phản Quang Đèn Máng (Loại Đôi)


Giá: Liên hệ SP
Thông tin sản phẩm:


- Chức năng: Giúp tăng độ sáng của bóng huỳnh quang cho không gian sử dụng.

- Ứng dụng: Thích hợp với máng đèn huỳnh quang T8, T5 đơn và đôi.